Samarbejde

Samarbejde mellem laboratoriet og andre forskere på SCIENCE kan bestå af mange ting - fra få timers rådgivning over velafgrænsede dataanalyser til store fælles forskningsprojekter.

Læs mere om forskningssamarbejde på vores engelsk-sprogede hjemmeside