Data Science Lab

Data Science Lab understøtter dataanalyse på SCIENCE gennem tværfagligt samarbejde. Dette sker gennem kurser, workshops, samarbejde med forskere og rådgivning af forskere og studerende. Laboratoriet er finansieret af SCIENCE og KU og er placeret under Datalogisk Institut og Institut for Matematiske Fag.