Data Science Laboratorium

Laboratoriet har til formål at understøtte dataanalyse på SCIENCE gennem tværfagligt samarbejde. Dette sker gennem kurser, workshops, samarbejde med forskere og rådgivning af forskere og studerende. Laboratoriet er finansieret af SCIENCE og placeret under Datalogisk Institut og Institut for Matematiske Fag.