Data Science Laboratorium

Laboratoriet har til formål at understøtte dataanalyse på SCIENCE gennem tværfagligt samarbejde. Dette sker gennem kurser, workshops, samarbejde med forskere og rådgivning af forskere og studerende.

For BSc/MSc studerende på SCIENCE

Konsultationer, hvor studerende bliver rådgivet af en statistik- eller datalogiforsker. Især i forbindelse med specialer og bachelorprojekter.

For PhD studerende på SCIENCE

PhD-kurser eller konsultationer, hvor behovet for yderligere assistance kan vurderes. Se de engelsksprogede sider for omtale af vores PhD-tilbud.

For forskere på SCIENCE

Konsultationer, hvor behovet for yderligere assistance kan blive vurderet. Korte kurser og workshops om relevante emner eller programmer. Samarbejde - alt fra rådgivning, hjælp til skrivning og omfattende analyser udført af laboratoriet.
Læs om vores tilbud til forskere på de engelsksprogede sider.

For potentielle samarbejdspartnere

Eksterne forskere, institutioner og firmaer er velkomne til at kontakte os på datalab@science.ku.dk

Kontakt os

DataLab-stabenFor phd-studerende og ansatte ved SCIENCE: Kontakt os ved at sende en email med en kort beskrivelse af dit problem til datalab@science.ku.dk.

Book samtale

Studentervejledning

Er du BSc/MSc/PhD studerende på SCIENCE? Book en 20 minutters konsultation

Introduktion til R

WORKSHOP: Praktisk introduktion til statistikprogrammet Rrettet mod phd-studerende og forskere på SCIENCE med ingen eller lidt erfaring med R. Kurset holdes formentlig igen i august 2021. Mere info. Bemærk at HeaDS holder et lignende kursus med enkelte pladser reserveret til SCIENCE-forskere.

Introduktion til Python

Workshoppen giver en introlduktion til programmeringssproget Python som bruges i mange data science projekter. Workshoppen er for phd-studerende for forskere ved SCIENCE, evt. også MSc-studerende (hvis der er plads). Afholdes formentlig næste gang i januar 2021. Læs mere

Laboratoriet er finansieret af SCIENCE og placeret under Datalogisk Institut og Institut for Matematiske Fag.