Om Data Science Laboratoriet

Data Science Laboratoriet (DSL) er en enhed, der hører under Institut for Matematiske Fag og Datalogisk Institut. Vi er primært finansieret af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE). Laboratoriet blev oprindeligt etableret 1. januar 2013 som Laboratorium for Anvendt Statistik. Fra 1. januar 2018 blev laboratoriet udvidet med datalogisk ekspertise.

Det overordnede formål med laboratoriet er at forbedre kvaliteten af data-analyser i forskningen på SCIENCE. Dette gøres ved tværfagligt samarbejde, hvor Data Science ekspertise stilles til rådighed for alle institutter. Data Science inkluderer

  • Opsamling af data (tal, signaler, billeder, …)
  • Behandling af data (inklusive algoritme-design, statistisk modellering og computer-baserede beregninger i stor skala)
  • Analyse af resultater (statistisk velfunderede konklusioner)

Vi ønsker at udvikle og udvide de tværdisciplinære aktiviteter på SCIENCE. Det vil vi gøre gennem følgende aktiviteter:

  • Rådgivning af studerende og forskere
  • Kurser
  • Workshops
  • Samarbejde med forskere

Publikationer og årsrapporter

På den engelske version af hjemmesiden kan du se en liste over publikationer af laboratoriets tilknyttede forskere og læs årsrapporter.