Om Data Science Lab

Data Science Lab (DSL) er en enhed, der hører under Institut for Matematiske Fag og Datalogisk Institut. Vi er finansieret af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) og Københavns Universitet. DSL blev oprindeligt etableret 1. januar 2013 som Laboratorium for Anvendt Statistik og udvidet med datalogisk ekspertise fra 1. januar 2018.

Det overordnede formål med DSL er at forbedre kvaliteten af data-analyser i forskningen på SCIENCE. Dette gøres ved tværfagligt samarbejde, hvor Data Science ekspertise stilles til rådighed for alle institutter. Data Science inkluderer

  • Opsamling af data (tal, signaler, billeder, …)
  • Behandling af data (inklusive algoritme-design, statistisk modellering og computer-baserede beregninger i stor skala)
  • Analyse af resultater (statistisk velfunderede konklusioner)

Vi ønsker at udvikle og udvide de tværdisciplinære aktiviteter på SCIENCE. Det vil vi gøre gennem følgende aktiviteter:

  • Rådgivning af studerende og forskere
  • Kurser
  • Workshops
  • Samarbejde med forskere

Publikationer og årsrapporter

På den engelske version af hjemmesiden kan du se en liste over publikationer af laboratoriets tilknyttede forskere og læse årsrapporter.